Davranış Bozuklukları

Davranış bozuklukları oldukça farklı şekillerde gözlenebilir. Karşıt olma, karşı gelme, başkaldırma ve düşmanca sergilenen davranışların tekrar etmesi şeklinde tanımlanabilir. Toplumsal kuralları ve başka kişilerin haklarının çiğnenmesi gibi davranışların tekrarı da davranış bozukluğu olarak adlandırılabilir. Sadece insanlara karşı değil hayvan gibi farklı canlılara karşı öfke ve agresyon tepkilerinin verilmesi gibi belirtileri bulunur.

Davranış Bozuklukları Belirtileri

İnsan veya hayvanlara karşı verilen tepkilerin ağırlıklı şekilde öfke ve agresyon içerikli olması en temel belirtileridir. Göz korkutma, fiziksel kavga başlatma, zorbalık, tehdit ve yaralanmaya yol açacak şekilde nesne kullanma belirtiler arasında değerlendirilir. İnsan ve hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranışlarda bulunma ve zorla cinsel eylemlerde bulunma benzeri sert şekilde belirtiler görülebilir. Sadece canlılara karşı değil aynı zamanda cansız nesne ve eşyalara karşı da bu tarz davranışlar sergilenebilir. Davranış bozuklukları olan kişiler; yalan söyleme, sahtekarlık yapma, yaşı ile uyumsuz şekilde davranışlar sergileme, okuldan kaçma, madde kullanımı, yanlış olan davranışlardan sonra pişmanlık hissetmeme gibi durumlarda görülebilir. Sosyal hayatı olumsuz şekilde etkileyen bir sorundur.

Hizmetler-Davranış Bozuklukları
Hizmetler-Davranış Bozuklukları

Davranış Bozuklukları Nasıl Ortaya Çıkar?

Davranış bozukluğu üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre; erken çocukluk döneminde başlayan mizaç farklılıkları ile başlayan, dürtüsel davranışlar veya öğrenme ortamları içinde zorluk zorluklar ve ebeveynler tarafından denetimsiz kalınması davranış bozukluğuna yol açabilir. Genetik faktörlerin de etkili olduğu bir sorundur. Ebeveynlerin çocuklara karşı tutumları oldukça önemli bir konudur. Ebeveynlerde gözlenen psikolojik sorunlar davranış bozukluğunu tetikler. Çevresel olarak etkilenme sonucunda ortaya çıkabilme potansiyeli oldukça yüksektir.

Davranış Bozuklukları İçin Tedavi Yöntemleri

Davranış bozuklukları tedavileri için psikoterapiler alanında uzman psikologlarımız tarafından verilir. Psikoterapi sürecinde danışanın çevresi ile beraber bir çalışma yürütülebilir. Terapi yöntemleri seçilmeden önce danışan ile sağlıklı bir iletişim kurulur. Davranış bozukluğu olan kişinin yaşı ve sosyal çevresi ele alınan konular arasında bulunur. Danışan yaşına göre sahip olduğu çevrelere psikoeğitimler verilir. Tedavi sırasında danışanın kendisini tanıması ve görmesi için bir takım uygulamalar yapılır. Sunduğumuz hizmetler karşısında sorunların en kısa sürede çözülmesi amaçlanır.

Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı?

Müşteri Hizmetleri Ekibimiz, sorularınızı yanıtlamak ve sizin için doğru olan bir terapi planlamak üzere sizinle birlikte çalışmak için hazırdır.

İletişim