Bireysel Terapi

Bireysel terapi sayesinde birebir şekilde çalışmalar yürütülür. Terapilerde amaç; kişinin davranış, tepki, inanış ve ilişki gibi farklı konularda yaşadığı sorunların çözülmesidir. Danışan ve psikoterapist arasında kurulan iletişimler sonucunda terapinin izleyeceği yol ve amaç belirlenir. Terapi süresince amaçta değişiklikler olabilir.

Bireysel Terapinin Amacı

Terapilerde amaçlar farklılık gösterse de genel olarak hedefler şu şekilde olabilir;

  • Aile, eş ve farklı bireyler ile olan ilişkilerde yaşanan sorunları düzelme,
  • Kişisel güveni artırma,
  • Karşılaşılan sorunlar ile başa çıkma,
  • Duygusal zorlukların üstesinden gelme,
  • Davranış ve tepkilerin tutumlu hale gelmesini sağlama,
  • Psikolojik sorunları oradan kaldırma,
  • Kişisel benliği ortaya çıkarma.

Bireysel terapi danışanın ihtiyaç duyduğu konuya göre şekillenir. Karşılıklı olarak iletişim içinde kalınmasından dolayı, danışanın anlık duygu ve düşüncelerine hakim olunmasını sağlar. Toplum tarafından terapiye gitmek ve bir destek almak oldukça zor gelebilir. İlk seanslar oldukça farklı duygular hissedilmesine yol açabilir. Heyecan, korku ve umut en çok karşılaştığımız duygular arasında yer alır. İnsanların yaşadıkları sorunları, farklı ve yabancı kişiler le paylaşma gibi alışkanlıkları yoktur. Hayatlarında ilk defa deneyimleyecekleri bir durum olması, duygu karmaşasına neden olur.

Hizmetler-Bireysel Terapi
Hizmetler-Bireysel Terapi

Bireysel Terapinin Kimler ile Yapılır?

Danışanların içinde bulundukları duruma göre uygun bir terapi yöntemi seçilebilir. Genellikle bireysel olarak çalışmaların yapılması, çoğu danışan için uygundur. Grup terapileri daha farklı şekillerde değerlendirilebilir. Başka insanları yanında sorunlarından bahsetmek istemeyen, çekinen kişiler bireysel seanslara katılmalıdır. Kendine uygun olan bir grup bulamayan kişiler, kısa süre içinde bireysel terapiler alabilir. Sadece danışan ve psikoloğun olduğu bir ortam daha güven duygusunu destekler ve samimi hissettirir.

Bireysel terapi danışanın huzursuz olduğu konular hakkında özgür bir şekilde konuşmasına ortam hazırlar. Terapi sürecinde konuşulacak konuları, danışanın ihtiyacına göre belirleriz. Beklentiler ve ihtiyaçlar, dikkatli şekilde dinlenir ve yardımcı oluruz. Psikoterapi oldukça güçlü bir yöntemdir, kişileri harekete geçirmesi ve yardımcı olması oldukça kısa sürede gerçekleşir. Aile, insan ilişkileri, kariyer, kişisel ve varoluşsal konular hakkında ayrım yapmadan açık ve net şekilde ifade özgürlüğüne sahip olunur.

Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı?

Müşteri Hizmetleri Ekibimiz, sorularınızı yanıtlamak ve sizin için doğru olan bir terapi planlamak üzere sizinle birlikte çalışmak için hazırdır.

İletişim